Svatební oznámení

Svatební oznámení je vizitkou vyvolávající první dojem o vaší svatbě. Je určitou předzvěstí v jakém stylu svatba bude nebo do jakého stylu bude laděna. Čerpejte inspiraci v podobě citátů velkých a známých osobností nebo moudra o lásce našich předků.

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce.

— Villon

Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra,
více naděje, ale všechno zmůže láska.

— Jaroslav Vrchlický

Jdi s tím, kdo Tě má rád.

— V. Hugo

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.

— John Lennon

Největší štěstí je, když člověk ví, proč je šťasten.

— Dostojevskij

Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a na polovinu omezit svoje práva.

— Schopenhauer

Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit svou duši a své srdce.

Lásku hledali jsme, báli se, aby neutekla nám.

Dne ..... bychom chtěli říci "ano" lásce té, tedy nám ......... a ........

— Michaela Kopková

Našli jsme se ve spletitých cestách osudu a teď už chceme jít po cestě naší jediné a společné. Vyslechněte si naše "ano" v ........

— Michaela Kopková

Láska potkala nás...
Ať to všichni víte, dne ..... vám to oznámíme.

— Michaela Kopková

Našli jsme, oč žádalo naše srdce. Našli jsme se. Dne.... vám to slavnostně oznámíme.

— Michaela Kopková

Na nebi tisíc hvězdiček, v našich srdcích tisíce malých srdíček.
Skákají a hopsají, najevo všem dávají to, co chceme dne ..... říci vám: "Naše ano"

— Michaela Kopková

Jsme dva ....... a .......
Chceme však být jedno.
Proto nám nechte říci si dne ..... své "ano"

— Michaela Kopková

Dne ..... budou mít všichni kostýmky a my si na důkaz lásky navlíkneme prstýnky.

— Michaela Kopková

Pro nás nejkrásnější den ..... řekneme vám všem, že láskou naplněni jsme.

— Michaela Kopková

Chceme udělat opět o krok výše. Chceme vám dne ..... nahlas říci to, co říkáme si tiše. Své "ano".

— Michaela Kopková

Slzička štěstí, ta lásky kapička, na svatebních šatech mašlička. Polibek, symbol vášně. Prstýnky zosobněním lásky. Kéž nám dne ..... popřejete hodně lásky.

— Michaela Kopková

Jsme blízko sebe, však chceme si být ještě blíže. Lásce naší pečeť dát a na společnou cestu s úsměvem se ...... vydat.

— Michaela Kopková

Láska je jako dobrá píseň a píseň těžko složit je.....

— Ščipačov

Mnoho zmůže síla duše,
mnoho víra, více naděje,
ale všechno zmůže láska.

— Jaroslav Vrchlický

V každé době věrni
zůstaneme sobě...

— Bedřich Smetana

Milovat a být milován, to je jako cítit teplo slunce z obou stran.

— David Viscott

Ode dneška ne Já,
ne Ty - ale My...

Dnes dávám ti ruku svou
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

Láska nás svedla
láska nás pojí,
v lásce a věrnosti
zůstaneme svoji.

Jestli chcete nádherné, oslňující světlo manželské lásky, musíte se naučit přijmout fakt, že kde je světlo, je i pár stínů.

Zůstaň se mnou,
ruku v ruce se mnou pojď,
zůstaň a srdce mé
ke štěstí doprovoď.

Do prstýnků našich
vrytý bude den,
kdy společným ano
náš sňatek bude uzavřen.

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství ani kráse, ale
v harmonii dvou srdcí,
která patří k sobě.

Dej mi ruku svou má milovaná
tak ve dvou se nám půjde líp,
vždyť životem nechceš jít sama
a srdce mé jen s Tvým chce žít.

Srdce mé jen s Tvým chce žít
chci jen Tebe v srdci mít,
chci Tvoji lásku láskou oplácet
nechci se s Tebou nikdy rozcházet.

Usměj se, lásko, třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do našich prstenů.

— František Branislav

Když přísaha naše srdce spojí
a tichá píseň z choru zanotí,
my navždy zůstaneme svoji,
Ty moje a já Tvůj až do smrti.

— Lope de Vega

Nikdo se nenarodil pro štěstí
všichni jsme se narodili pro život
a štěstím života je láska.

Oženit se znamená zdvojnásobit
svoje povinnosti a na polovinu
omezit svoje práva.

— Schopenhauer

Poezie života je láska.

— Svatopluk Čech

Pouze život, který žijeme pro druhého, stojí za to.

— Albert Einstein

Jenom ten, kdo umí celou svou
bytostí milovat každodennost
kdo zná krásu nejvšednějších
malých činností, jen ten umí
milovat a ocenit krásu.

— Edgar Degas

Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.

Láska je štěstí, které
si dáváme navzájem.

Z ničeho se nedá dělat věda,
ani z vědy ne,
natož pak ze života.

— Jan Werich

Láska je jako slza, vznikne v oku
a pronikne až do srdce.

Pouze život,který žijeme
jeden pro druhého,
stojí za to.

Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože Ty jsi můj život.

— John Lennon

Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky
to, co Ti dnes slibuji.

Milovat a být milován
je největším štěstím na světě.

— Goethe

...budeme šťastni
protože chceme býti šťastni...

Beru si Tě s Tvými požadavky,
s Tvými chybami,
a celým Tvým životním zákonem.
Jsi to co jsi.
A tak Tě i miluji.

— Romain Rolland

Jsme dva.
Dva na všechno-
na lásku, na život,
na boj i bolest
a na hodiny štěstí.
Dva na výhry i prohry,
na život i na smrt-dva.

— Karel Čapek

Končí již krásné
a vznešené "Já"
a začíná prosté,
ale o to krásnější "My"

Kouzlo štěstí nespočívá v bohatsví ani v kráse,
ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.

Už se na nás nehněvejte,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my s moji
milou ženili.

— Fráňa Šrámek

Sám nejsi nic,
však s druhým srdcem síla
a člověkem jsi ještě víc.

Není jiného léku na lásku, než více lásky.

— Thorieu

Kdo kdy ve světě vynalezl lásku,
který lásky moci ubrání?
Ona nezná místa, nezná času,
každého si ona podmaní.

— Karel Hynek Mácha

Až tiché ano ze rtů splyne,
píseň svatební bude nám znít.
Věř že láska má Ti navždy zůstane
jen s Tebou chci stále žít...

Láska je nejhlubší poznání.

— Pujmanová

Beru si Tě takového, jaký jsi
a takovou jaká jsi.
Beru si Tě s tvými požadavky
s Tvými chybami
a s celým tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi.A tak Tě miluji.

— Romain Rolland

Velkým přátelstvím začala
naše láska, velkou láskou
končí naše přátelství.
Největší štěstí je
když člověk ví proč je šťasten.

— Dostojevskij

Netrhejte motýlům křídla,
protože oni potom pláčou,
nešlapte po kytkách,
protože kytky krásně voní,
nezabíjejte lásku,
protože láska je křehká
jako ta křídla
a hlavně nezabíjejte lidi
protože lidi se mají rádi.

— John Lennon

Láska není knedla, aby se hned snědla.

Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí.

Milovat znamená va štěstí druhém, nacházet štěstí vlastní.

Láska je triumf fantazie nad inteligencí.

Manželství je tichý přístav, do kterého vplouvají šťastné lodě.

Ach má lásko sladká,
jak mám Ti to jen říct.
Každá chvíle je krátká a já nemám nic.
Já nemám víc než Tebe,
můj dech jenom Tvůj zná,
nech mne jít vedle sebe.
...Tak pojď lásko má.

Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnějšího snad,
než jeden druhého mít rád.

...a motto
ať nám napíše sám život...

Manželství je dobré pro dobré.

— Španělská přísloví

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace.

— Wiesław Brudziňski

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas.

— Heine Heinrich

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.

— Maurois André

Láska je světlo, láska je zář. Jsi pro mě všechno, tvoříme pár. Láska je obzor, láska je med. Dej si proto pozor, ať ji potkáš hned. Láska je krásná, láska je sen. Kdo ji však pozná, nechce už ven. Každý s ní stůně, už našla i nás.

— Neznámý autor

Chceš-li být milován, miluj.

— Lucius Annaeus Seneca

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.

— Oscar Wilde

Jen ten opravdu miloval, kdo po dlouhých letech lásky miluje jako poprvé.

— Henri Frédéric Amiel

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni.

— Brigitte Bardotová

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.

— Karel Čapek

Láska jsou dvě těla a jedna duše, dvě srdce a jeden tlukot.

— Johann Wolfgang Goethe

Jedinou láskou, která přetrvává, je láska, jež se smířila se vším. S každým zklamáním, s každým nezdarem, s každou ztrátou, která se smířila i se smutnou skutečností, že nakonec žádná touha není tak velká, jako touha nebýt sám.

— Romain Rolland

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně.

— Karel Čapek

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.

— Matka Tereza

Když milujeme, není nic lepšího než dávat, pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc.

— Guy de Maupassant

Nejlepším důkazem opravdové lásky je, že na vás nevyžaduje žádný důkaz.

— Pavel Kosorin

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.

— Romain Rolland

Z lásky k sobě žijeme, z lásky k jiným umíráme.

— Edmondo de Amicis

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.

— Albert Camus

Láska se nikdy nechodí dívat do matriky. Nikdo nemiluje ženu proto, že je tak a tak stará, proto, že je krásná nebo ošklivá, hloupá nebo duchaplná. Miluje, protože miluje.

— Honoré de Balzac

Láska není vztah.

— Osho

Velká láska se rodí z poznání osoby a nebo věci, které milujeme. Když ji nepoznáš, nemůžeš ji milovat - a nebo jen skromně.

— Leonardo da Vinci

Šťastný může být jen ten, kdo skutečně miloval jen jednou v životě.

— William Shakespeare

Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo, že se dva lidé milovali.

— William Shakespeare

Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.

— Romain Rolland

V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla.

— Platón

Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.

— Lucius Annaeus Seneca

Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

— Jan Amos Komenský

Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.

— Jan Pavel II

Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou…, anebo strachem.

— Albert Einstein

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět - je sice hořká, ale sladce chutná.

— Jaroslav Seifert

Láska se skládá z toho, že dva osamělí se ochraňují, dotýkají se a spolu se baví.

— Rainer Maria Rilke

Nejprve se milujeme, a pak nastane čas, že se už nemilujeme. A mezitím se přehradíme dětmi a žijeme si každý ve své části manželství.

— Dušan Radović

Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.

— Osho

Z fyzikálního hlediska je láska podmíněna dvěma přírodními jevy - přitažlivostí a třením.

— William Henry Bragg

Milovat znamená žit životem toho, koho miluješ.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.

— Osho

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní.

— Johann Wolfgang Goethe

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí.

— Dalajláma

Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho, jen ne lásky.

— Romain Rolland

Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.

— Moliere

Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.

— Immanuel Kant

Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká.

— Antoine de Saint-Exupéry

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.

— Marcus Tullius Cicero

Milovat znamená zapomenout na sebe a přiblížit se k druhým.

— Michel Quoist

Pohled na to, co je v přírodě a umění krásné, vzbudí vzpomínky na ty, které milujeme.

— Stendhal

Láska je největší léčivá síla v přírodě

— Osho

Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda! Čas jen stírá nátěr, a tak mizí neupřímný žal, vymyšlené vášně. Pravé city však trvají.

— Ilja Grigorjevič Erenburg

Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit.

— René Clair

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...

— William Shakespeare

Pravá láska je nevypočitatelná, a proto nedbá svých následků.

— Miguel Ángel Asturias

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat.

— Johann Wolfgang Goethe

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.

— Erasmus Rotterdamský

Loajalita ve vztahu mezi dvěma lidmi se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, nikdy vymáhat. Jejím základem je dobrovolná, oddaná, nesobecká láska.

— Leo Buscaglia

Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.

— Honoré de Balzac

Velká, opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí z dvou milenců, slabých lidí, udělat tvory nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani rozloučení, ani nemoci, ani života a smrti.

— Ivo Andrić

Milovat, to znamená dávat.

— František Kožík

Lépe dostat kamínek z lásky, než-li briliant z povinnosti.

— Alexandr Alexandrovič Blok

Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš.

— Antoine de Saint-Exupéry

Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká.

— Antoine de Saint-Exupéry

Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.

— Antoine de Saint-Exupéry

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe, než se sebou samým.

— Henri Fréderic Amiel

Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.

— Pierre Abélard

Láska je ctnost i vášeň zároveň. Milovat nelze ze ctnosti, ale z vášně.

— Aegidius římský

Pravá láska znamená milovat bez vzájemných nároků ženy na muže a muže na ženu.

— Richard Aldington

Velká láska není jen okouzlení citů. Naopak, je to především rozumové odhodlání dát přednost pravdě jediného proti celému světu.

— Nicolas Ronald Alexis

Němé díky za svou lásku je přesvědčivější než krásná slova a velké dary.

— Dante Alighieri

Láska, když je skutečně velká, nemusí být opětována. Stačí sama sobě.

— Jorge Amado

Láska slouží v prvé řadě k poučení a teprve pak k rozkoši.

— Jorge Amado

Jen přemíra lásky k druhému je s to vyloučit ze srdce vlastní ješitnost.

— Sto Ambrogio

Láska je jen to, co nás přitahuje proti naší vůli.

— Edmondo De Amicis

Láska je vždy něco přibližného, nikoli něco jistého.

— Edmondo De Amicis

Láska je důležitá, ale zrádná, a jen na ní se stavět nedá.

— Bibi Andersson

Láska je jediný cit dost velký, aby byl hoden nekonečně malých.

— Louis Aragon

Láska je bohatství, jež není nikdy vlastnictvím.

— Louis Aragon

Jen ta láska je šťastná, v níž nejsou milenci na sobě závislí.

— Alexej Nikolajevič Arbuzov

Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí.

— Aulus Licinius Archias

Ten, kdo ví, co je láska, ničemu se v ní nediví.

— Aulus Licinius Archias

Smysl lásky je shoda duše a těla, nikoliv jejich stejnost.

— Arión z Méthymny

Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky.

— Ludovico Ariosto

Láska se rodí v okamžiku organického spojení dvou očí.

— Bettina Von Arnim

Sympatie budí sympatie. Na tomto zákonu se zakládá láska.

— Matthew Arnold

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší.

— Matthew Arnold

Velká láska je, když muži nevadí neřesti ženy a ženě neřesti muže.

— Asklépiadés z Eritreje

Jestliže mlčíš, mlč z lásky;
jestliže mluvíš, mluv z lásky;
jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky;
jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.

— Augustinus

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje.

— Augustinus

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.

— Augustinus

Láska je příjemný stav moudré nepříčetnosti.

— Marcel Aymé

Život je píseň - zpívej ji.
Život je hra - hraj ji.
Život je boj - přijmi jej.
Život je sen - uskutečni ho.
Život je oběť - nabídni ji.
Život je láska - užívej si ji.

— Satja Sáí Bába

Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné, ale co je blízké.

— Jean-Antoine de Baïf

Co je pravá láska? Zamilovat se do toho, co tvým smyslům na první pohled nezalichotilo.

— Josephine Bakerová

Láska to je touha po kráse, nikoliv po dokonalosti.

— Josephine Bakerová

S vášněmi nutno spěchat, s láskou nikoliv. Ta se vždy objeví na scéně v příhodný čas.

— Josephine Bakerová

Stupínky lásky:

1. setkat se pouze,
2. tváří v tvář si být,
3. srdce slyšet znít,
4. přiznat se k chvění,
5. v náhlém políbení obejmout se dlouze,
6. jednu touhu mít,
7. jedním snem se zpít,
8. bez konce se slít,
9. nerozlučně žít,
10. spolu k hrobu jít.

— Konstantin Dmitrijevič Balmont

Láska je umění života, jemuž se lze snadno naučit, ale jen stěží porozumět.

— Théodore De Banville

Láska je přinejmenším zajímavá; manželství nás maximálně může bavit.

— Théodore De Banville

Jen ta láska může přežít svůj cyklus krizí, která obsahuje padesát procent přátelství, deset procent obdivu, deset procent vzájemné úcty, deset procent setrvačnosti zvyku a dvacet procent tělesného magnetismu.

— Jevgenij Abramovič Baratynskij

S jednou láskou člověk v životě nevystačí, ale dostane se s ní nejdále.

— Pedro Calderón De La Barca

Každý z nás může být velkým zdrojem lásky. Nejjednodušší cesta k tomu je porozumění.

— Ernest William Barnes

Láska žádá všechno a úplně právem.

— Ludwig van Beethoven

Láska je bezvýhradné rozhodnutí pro určitý typ nedokonalosti.

— Ludwig van Beethoven

Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.

— Walter Benjamin

Říká se, že láska je slepá, ale já jsem se setkal s velkým množstvím zamilovaných dvojic, které kolem sebe viděly dvojnásob více, než jsem byl schopen vidět já.

— Josh Billings

Láska je román o dvou svazcích.

— Jean-Richard Bloch

Láska je snaha o podobenství. Je to zrcadlo, v němž se oba vzájemně shlížejí a chtějí vypadat jako jeden.

— Jean-Richard Bloch

Kapka lásky je víc než vodopád zlata.

— Friedrich Martin von Bodenstedt

Láska je cesta, jež vede k životnímu cíli. Rozum je jen průvodce.

— Boëthius

Velká láska nepředpokládá nic více než milovat člověka takového, jakým je.

— Pierre-Claude-Victor Boiste

Malá láska je vrozena, velké se musí učit.

— Jan Bosco

Láska je boží dar, kterým se milenci sami mezi sebou obdarovávají.

— Louis-Victor-Emile Bougaud

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo.

— Karel Boušek

Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do našich prstenů.

— František Branislav

Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla.

— Achille-Charles-Léonce-Victor de Broglie

Láska je manželství duší.

— Elizabeth Barrett Browningová

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle.

— Jean Galbert De Campriston

Poezie života je láska.

— Svatopluk Čech

Láska je poezií života.

— Svatopluk Čech

Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků.

— Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás.

— Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu.

— Archibald Joseph Cronin

Má-li být láska úplná, musíme prožít její počátek, rozkvět i umírání. K plnosti lásky patří i její tragédie.

— Gabriele d'Annunzio

Láska je přírodní živel. Jednou je sluncem, které ozařuje, jindy mračnem, které ovlažuje. Ale vždy je prospěšná.

— Alphonse Daudet

Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná láska nestačí k zajištění štěstí.

— Diane Chamberlain

Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.

— Friedrich Dürrenmatt

Láska, to jsou vyšší hodnoty než vzhlednost opačného pohlaví.

— Friedrich Dürrenmatt

Láska je dar od Boha, za který jsme vděčni člověku.

— Luc Durtain

Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.

— Jaroslav Durych

Láska je součástí boje. Jen v manželství je součástí oddechu.

— Stanisław Dygat

Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe. Láska nic nevlastní ani nechce, aby někdo vlastnil ji, protože láska lásce stačí.

— Chalíl Džibrán

Nejdůležitějším okamžikem je vždy ten, který právě probíhá; nejpotřebnějším činem je vždy láska.

— Mistr Eckhart

Život nemůže být bez cíle - to by byla jen pouhá existence. Rovněž tak láska nemůže být bez cíle - to by bylo jen náhodné mrhání city.

— George Eliot

Láska je vzájemné vyrovnání vlastních nedostatků předností druhého v zájmu potomků.

— George Eliot

Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí - a jednou zmizet musí - zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad.

— John Erskine

Láska má mnoho společného s pohádkou, manželství naproti tomu s realistickým příběhem.

— Henry Fielding

Nejkouzelnější je na každé lásce právě to, co je na ní nepochopitelné.

— Jean Hippolyte Giraudoux

Láska je poezie života, která se v manželství mění v prózu.

— Jean Hippolyte Giraudoux

Láska, plná pochyb, často vydrží celý život. Ta neochvějná se zhroutí jako domek z karet po prvním otřesu.

— Jean Hippolyte Giraudoux

Láska je věčná - její projev se může změnit, ale nikdy její podstat. Láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.

— Vincent van Gogh

Láska není jen cit, je to především skutek a právě proto, je-li činem a námahou, musí s sebou nést únavu a vysílení. Nikdy však nedochází k úplnému rozčarování.

— Vincent van Gogh

Malé lásky se rodí z poznání, velké z pochopení.

— Carlo Goldoni

Krása je požadavkem jen tam, kde není lásky. Kde je dostatek lásky, je krása zbytečností.

— Ivan Alexandrovič Gončarov

Ach ty lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš. Není na světě věci, která by zabránila tvému růstu a odhodlání.

— František Halas

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat.

— Adolf Heyduk

Jen k tomu, kdo se vzdá sebe samého, přijde láska.

— Josef Hlouch

Láska je největším zázrakem tvoření, vrcholem božské krásy v přírodě. K ní vedou všechny stupně na cestě životem. Z ní jsme vzešli a za ní jdeme.

— Friedrich Hölderlin

Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.

— Wilhelm Von Humboldt

Moudrost a velikost vůle vládnou nade vším; jenom ne nad láskou.

— Ladislav Klíma

Nemůžeme si navzájem slibovat, že se budeme věčně milovat. Můžeme si však slíbit, že si na svou lásku dáme pozor.

— Karin Michaelisová

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá.

— František Palacký

Jak je život těžký s láskou - jak je prázdný bez ní!

— Sofie Podlipská

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení.

— Françoise Saganová

Nevěř, že láska trvá, jen dokud jsou lidé mladí. Myslím, že čím déle lidé spolu žijí, tím více se milují.

— Josef Václav Sládek

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím.

— Josef Václav Sládek

V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím.

— Josef Václav Sládek

Velká láska se zřídkakdy vyskytuje tam, kde je mnoho vzájemné krásy. Téměř vždy tam, kde je velké vzájemné poznání.

— Hans Christian Andersen

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky.

— Honoré de Balzac

Láska žije jen z důvěry.

— Honoré de Balzac

Není již života tam, kde není lásky.

— Honoré de Balzac

Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.

— Honoré de Balzac

Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.

— Honoré de Balzac

Vedle intimních doteků dvou těl je k lásce ještě třeba něžných slov. Nemají-li si muž a žena co říci, je mezi nimi láska nemožná.

— Simone de Beauvoirová

Manželství je satirická forma lásky.

— André Brie

Loajalita ve vztahu mezi dvěma lidmi se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, nikdy vymáhat. Jejím základem je dobrovolná, oddaná, nesobecká láska.

— Leo Buscaglia

V lásce se střídá radost i bolest.

— George Gordon Byron

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně.

— Karel Čapek

Láska v manželství a rodičovství je teprve láskou v její celistvosti.

— Karel Čapek

Manželství přichází po lásce stejně jako kouř po plameni.

— Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

Je-li jejich vzájemná láska ušlechtilá a svobodná, může nalézt hrdinné vyjádření v tom, že se oba dobrovolně stanou otroky.

— Gilbert Keith Chesterton

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává.

— Marcus Tullius Cicero

Co je láska? - Podobnost dvou bytostí v rozdílnosti.

— Jean Cocteau

Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.

— Antoine de Saint-Exupéry

Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem ven.

— Antoine de Saint-Exupéry

Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.

— Antoine de Saint-Exupéry

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme.

— Antoine de Saint-Exupéry

Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět.

— Antoine de Saint-Exupéry

Láska je to, co poutá člověka k člověku přes všechny jeho nedostatky.

— Lion Feuchtwanger

Opravdová láska člověka obohacuje.

— Benjamin Franklin

Máme jedině tu lásku, již doopravdy žijem. A jedině ta láska, kterou máme je opravdová.

— Robert Fulghum

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.

— Móhandás Karamčand Gándhí

Sílu lásky dosahuje pouze skutek.

— Johann Wolfgang von Goethe

Láska může být slepá, ale manželství vrací zrak.

— Egon Lánský

Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Co je to láska? Vůz nepokoje, který spolu táhnou muž a žena.

— Publius Ovidius Naso

Láska je krásná, když je dlouhá, když je vzájemná.

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí.

— Blaise Pascal

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná.

— Blaise Pascal

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.

— Jean Paul

Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka ano.

— Erich Maria Remarque

Láska je někdo s kým chci zestárnout.

— Erich Maria Remarque

Ptají-li se milenci jeden druhého, jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, že by chtěli včas odejít, nýbrž proto, aby slyšeli, že nebudou muset odejít nikdy.

— François de La Rochefoucauld

Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.

— Romain Rolland

Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje.

— Seneca

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost.

— George Bernard Shaw

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století.

— Mark Twain

Šťastný muž si vezme dívku, kterou miluje; muž, který chce být ještě šťastnější, pak miluje dívku, kterou si vzal.

Pokud chcete mít šťastné manželství, nemusíte být nutně naladení na stejnou vlnu. Ale musíte být schopni ustát vlny toho druhého.

K úspěšnému manželství je třeba se mnohokrát zamilovat, a pokaždé do té samé osoby.

— Mignon McLaughlin

Ke šťastnému manželství jsou potřeba dvě věci: musíte si najít tu pravou, a vy musíte být tím pravým.

Všichni jsme trochu podivní. I život je poněkud podivný. A když najdeme někoho, jehož podivnost se hodí k té naší, dáme se dohromady a žijeme v oboustranně uspokojující podivnosti - a říkáme tomu láska. Pravá láska.

— Robert Fulghum

Manželství je velmi oblíbenou institucí, protože v sobě spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí mu podlehnout.

— George Bernard Shaw

Manželství, které vydrží dlouhá léta, je spojení dvou lidí, kteří se zároveň snaží tančit duet i dvě sóla.

— Anne Taylor Fleming

Dobrou manželku dělá dobrý manžel.

— John Florio

Kvůli lásce se svět netočí, ale kvůli lásce ta jízda na něm stojí za to.

— Elizabeth Browning

Manželství je v podstatě jako kterákoli jiná práce; je dobré, když máte rád svého šéfa!

Manželství je jako most, který se staví přes řeku; nejlepší je, když se staví z obou stran.

V manželství najdete mnoho strastí, ale v celibátu ani trochu radosti.

— Samuel Johnson

Manželství, které překypuje láskou, má dvě pravidla:
1. Kdykoli se mýlíte, uznejte to.
2. Kdykoli máte pravdu, držte pusu.

— Patrick Murra

Láska je věc ideální, manželství pak věc reálná.

— Johann Wolfgang Goethe

Zjistil jsem, že nikdo není perfektní, dokud se do něj nezamilujete.

— Andy Rooney

Manželství je proces zjišťování, jaký typ člověka by si váš manželský partner byl skutečně přál.

V manželství nejsou žádné záruky. Pokud chcete záruky, můžete žít s autobaterií.

— Erma Bombeck

V manželství fungujeme jako andělé s jedním křídlem. Pouze když se obejmeme, můžeme létat.

Já manželství miluji. Je úžasné najít toho pravého, báječného člověka, kterého můžete rozčilovat po celý zbytek života.

— Rita Rudner

Čtyři nejdůležitější slova pro spokojené manželství? „Ano miláčku, máš pravdu.“

Rozhodně se žeňte. Pokud získáte dobrou ženu, budete šťastní. Pokud získáte špatnou ženu, budete filozofem.

— Sokrates