Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva. Základní informace k uzavření předmanželské smlouvy. Úprava majetkových práv před uzavřením manželství.

Ilustrační foto:

Předmanželská smlouva je smlouva o úpravě majetkových vztahů ještě před uzavřením manželství. Bývala až do roku 1950 jednou z podmínek uzavření manželství. Zrušil je až rodinný zákon, tedy Zákon o právu rodinném č.265/1949 Sb. s účinností od 1.1.1950, jako přežitek související s nerovnoprávným postavením ženy.

V době, kdy byly svatební smlouvy nedílnou součástí právních úkonů k uzavření manželství, týkaly se poskytnutí věna, výbavy, společenství majetku, vdovského platu, dědické smlouvy aj.
Občanský zákoník umožňuje od 1.srpna 1998 uzavírat předmanželské smlouvy.

Předmanželská smlouva se uzavírá  před notářem formou notářského zápisu. Náplní bývá sepsání majetku – movitého i nemovitého, který oba snoubenci do manželství vnáší, a dále například přepsání nemovitosti  do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Takové rozdělení majetku nemusí být definitivní. Předmanželská smlouva také upravuje majetkové hodnoty a závazky vzniklé před manželstvím. Předmět a obsah předmanželské smlouvy je vždy věcí dohody mezi oběma manžely. Uzavření předmanželské smlouvy by mělo přispět k vyjasnění majetkových vztahů mezi manžely, aby se do budoucna předešlo eventuálním sporům v rodině nebo před soudem.

Široká nabídka snubních prstenů